REKISTERISELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Tradenomiliitto TRAL ry
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puh. 020 155 8800
toimisto@tradenomi.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aleksi Rankka
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puh. 020 155 8813
aleksi.rankka@tradenomi.fi

3 Rekisterin nimi

KEHU–palvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenpalvelujen toimittaminen

Palvelun jatkokehittäminen

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

5 Rekisterin tietosisältö

Käyttäjien palveluun syöttämät tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot.

Käyttäjän nimi ja profiilikuva on saatavilla vain muille kirjautuneille käyttäjille.

Käyttäjä määrittelee itse, mitä yhteystietoja haluaa jakaa ja kenelle.

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Henkilötietojen poistamista koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan rekisterinpitäjän edustajalle kirjallisesti osoitteella: aleksi.rankka@tradenomi.fi.

Kerättyä tietoa ylläpidetään Heroku-palvelussa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjien itse palveluun syöttämät tiedot.

KEHUun tallennetut tiedot eivät päivity Tradenomiliiton jäsenrekisteriin tai muihin kirjautumiseen käytettyihin palveluihin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Alihankkijalla, Rebase Interactive, on oikeus käsitellä käyttäjien palveluun syöttämiä tietoja.

Palvelun kehityksessä hyödynnetään Google Analytics –palvelua.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Pääsy rekisteriin on sallittu rajatulle joukolle.